In het begin van de 15e eeuw was het begijnhof van Mechelen sterk aanwezig in de stad. Het begijnhof bezat een belangrijk “Krankenhuis” gesitueerd op de huidige site van de brouwerij, waarvan nog enkele gebouwen dateren uit de 15e en 16e eeuw, waaronder de oude St.- Bernardusrefuge van de Abdij van Hemiksem. In 1471 beslist Karel de Stoute dat het bier – gebrouwen door het “Krankenhuis” – voor de begijnen en “hunne officieren” vrij is van accijnzen en belastingen. In 1872 koopt de familie Van Breedam de brouwerij en bouwt een moderne brouwerij met stoomketel. De liefde voor het vak en de interesse van de familie Van Breedam voor de Mechelse glorieperiodeonderdeHertogenvan Bourgondië, liggen aan de basis voor de terugkeer naar de tradities en het brouwen van speciale bieren. In 1990 neemt Charles Leclef, 5e generatie, de brouwerij over en worden belangrijke investeringen gedaan. Het geheel van gebouwen en materialen wordt gerestaureerd en vernieuwd. In de tussentijd verwierf de brouwerij internationale bekendheid, wordt er naar meer dan 25 landen geëxporteerd en worden de bieren wereldwijd gelauwerd. Getuigehiervande vele internationale prijzen en onderscheidingen die de brouwerij de voorbije jaren in ontvangst mocht nemen.